Arria


Bộ thí nghiệm FPGA E5a-Net-DDR4
  • Sử dụng chíp Altera Arria 10 GX FPGA (10AX115N2F45E1SG)
  • Bốn đầu nối QSFP+ và một đầu nối cạnh PCI Express (PCIe) x8
  • Hai khe cắm DDR4 SODIMM độc lập và bốn  550MHz QDRII+ SRAM độc lập

Bộ thí nghiệm FPGA DE5a-Net Arria 10 
  • Sử dụng chíp Altera Arria 10 GX FPGA (10AX115N3F45)
  • Bốn đầu nối QSFP+ và một đầu nối cạnh PCI Express (PCIe) x8 
  • Hai khe cắm DDR3 SODIMM độc lập và bốn  550MHz QDRII+ SRAM độc lập

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường