Stratix


Bộ thí nghiệm FPGA E5-Net 
  • Sử dụng chíp Altera Stratix® V GX FPGA (5SGXEA7N2F45C2)
  • 32MB SRAM (ISSI QUADP cho DE5-Net 450,  GSI SigmaQuad-II+ cho DE5-Net 550, Cypress QDRII+ cho DE5-Net 500)
  • Lên tới 8GB DDR3 800 MHz SO-DIMM SDRAM

Bộ thí nghiệm FPGA Altera DE4
  • Sử dụng chíp Stratix IV GX EP4SGX230/EP4SGX530 có các bộ truyền nhận
  • Đầu nối PCIe x8 và 2 DDR2 SO-DIMM
  • Thích hợp cho các ứng dụng hiệu năng cao và băng thông rộng

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường