Thiết bị Thí nghiệm

Bộ thí nghiệm Điện tử đa năng Electronics ExplorerTM

Các thiết bị đo kỹ thuật số giờ đây đã được tích hợp bên trong một bo mạch duy nhất, giao tiếp máy tính Laptop (máy tính xách tay) hoặc Desktop (máy tính để bàn), qua cổng USB 2.0. Thay vì phải trang bị nhiều thiết bị kiểm tra và đo lường khác nhau cho một chổ ngồi thực tập, nhưng với thiết bị này thì điều này không cần nữa, bởi vì đây là thiết bị mang đặc điểm "tất cả trong một": tất cả phần cứng trong một phần cứng, tất cả phần mềm trong một phần mềm. Nhưng không gian thực tập thì mang tính mở nên cho phép người dùng tự do sáng tạo, thí nghiệm, thực hành các mạch điện tử có tín hiệu vào/ra là tương tự/số đều được.

Đây là một trong những sản phẩm mang tính sáng tạo và đột phá của Digilent nhằm hiện thực hóa phương pháp học "Thực hành mọi lúc, mọi nơi".


Bộ thí nghiệm Vi mạch tương tự đa năng

Được xây dựng trên nền những linh kiện vi mạch tương tự cơ bản nhất và những cấu hình mạch tương tự phổ biến nhất. Ngoài ra, còn có một vùng trống bo thử nghiệm nhanh (BreadBoard), cho phép người dùng tùy biến thêm các mạch thí nghiệm và thực hành khác.

Bộ thí nghiệm này có thể được sử dụng với các thiết bị đo kiểm truyền thống hoặc với Bộ thí nghiệm thí nghiệm điện tử đa năng Electronic Explorer hoặc Bộ thí nghiệm đo kiểm đa năng Analog Discovery/Analog Discovery 2.

   

 

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường