Điện lạnh & HVAC

7237_building_energy_management_training_systems.jpg7240_multi_zone_wireless_control_training_systems.jpg7280_electricity_fundamentals_training_system.jpg

Mô hình thực hành các Hệ thống đào tạo Quản lý Năng lượng Tòa nhà

3466

Mô hình thực hành các Hệ thống điều khiển không dây đa vùng

3467

Mô hình thực hành Hệ thống đào tạo các Nguyên lý Điện

3460

7234_electric_heating_training_systems.jpg8120_refrigeration_training_system.jpg4095_geothermal_training_system.jpg

Mô hình thực hành các Hệ thống đào tạo Gia nhiệt bằng điện

3463

Mô hình thực tập Hệ thống đào tạo Điện lạnh

3431

Mô hình thực tập Hệ thống đào tạo Địa nhiệt

46126

6707_mindsight_learning_content_management_software_lcms.jpg8123_mindsight_lcms_network_appliance.jpg8136_refrigeration_system_demonstrator.jpg

MindSight - Phần mềm quản lý nội dung học (LCMS)

47513

MindSight LCMS - Network Appliance

47514

Mô hình thực hành Bộ minh chứng hệ thống Điện lạnh

3400-3

7671_refrigeration_training_system.jpg8122_heat_pump_training_system.jpg4083_domestic_freezer_skills_trainer.jpg

Mô hình thực hành Hệ thống đào tạo Điện lạnh

3401-2

Mô hình thực hành Hệ thống đào tạo Bơm nhiệt

3402-3

Mô hình đào tạo các Kỹ năng Tủ lạnh gia đình

3410-2

4084_heat_pump_skills_trainer.jpg8053_beverage_cooler_skills_trainer.jpg4086_dual_temperature_refrigerator_skills_trainer.jpg

Mô hình thực hành Bộ đào tạo các Kỹ năng bơm nhiệt

3411-2

Mô hình thực hành Bộ đào tạo các Kỹ năng máy làm lạnh thức uống

3412-2

Mô hình thực hành Bộ đào tạo các Kỹ năng máy lạnh nhiệt độ kép

3413-2

4087_walk_in_cooler_skills_trainer.jpg2450_air_conditioning_skills_trainer.jpg6955_universal_refrigeration_skills_trainer.jpg

Mô hình thực hành Bộ đào tạo các Kỹ năng máy lạnh tủ lớn

3414-2

Mô hình thực hành Bộ đào tạo các Kỹ năng máy điều hòa

3415-2

Mô hình thực hành Bộ đào tạo các Kỹ năng tủ lạnh đa năng

3420

4451_mobile_training_labs.jpg

Các Lab đào tạo di động

52051