Thiết bị đào tạo Hàn REALWELD®

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Thiết bị đào tạo Hàn REALWELD®

Bộ đào tạo Hàn REALWELD®

Đặc điểm nổi bật:

- Huấn luyện bằng âm thanh, có thể được tắt mọi lúc, cung cấp sự hướng dẫn về tốc độ, góc, mục tiêu, đầu tiếp xúc để làm việc với chiều dài cung/khoảng cách và vị trí trong lúc hàn.

- Thực hiện các mối hàn nhiều đường trên các đồ gá hàn 6" (152 mm) hoặc 18" (457 mm).

Quá trình hàn:

Stick, MIG, Flux-Cored
Ngõ vàoThiết bị đào tạo Hàn REALWELD®Thiết bị đào tạo Hàn REALWELD®
Thiết bị đào tạo Hàn REALWELD®

Bộ đào tạo Hàn REALWELD® One-Pak®

Đặc điểm nổi bật:

- Gói đào tạo One-Pak® có kèm theo nguồn công suất hàn và hệ thống hút khói hàn.

- Huấn luyện bằng âm thanh, có thể được tắt mọi lúc, cung cấp sự hướng dẫn về tốc độ, góc, mục tiêu, đầu tiếp xúc để làm việc với chiều dài cung/khoảng cách và vị trí trong lúc hàn.

Quá trình hàn:

Stick, MIG, Flux-Cored
Ngõ vàoThiết bị đào tạo Hàn REALWELD®Thiết bị đào tạo Hàn REALWELD®