• Bo thí nghiệm giao tiếp I/O Quá trình

 • Mã sản phẩm: PIO-ITC

  700

 • Giá bán: Liên hệ

 • Số lượng mua:

 • Xuất xứ: Ba Lan

  Chứng nhận: CO.&CQ.

 • Bảo hành chuẩn: 1 năm

  Bảo hành mở rộng: Liên hệ

 • Giá Academic: Có

  Giao hàng: 8-10 tuần

 

Các bo I/O quá trình giao tiếp qua USB hoặc PCI được trang bị một mạch FPGA được kết nối đến tất cả các tín hiệu I/O. Chíp FPGA là bộ điều khiển chủ của các tài nguyên bo. Chúng có thể hoạt động như các bo I/O thông thường nhưng cũng có các chức năng của bo được thực hiện bằng phần cứng có thể thay đổi được nhờ sự cấu hình của mạch FPGA có thể được thay đổi. Sự khác biệt giữa các bo thông thường và bo có quyền vô hạn là có thể cấu hình lại chứ không chỉ là có thể lập trình được.

Các bo lập trình được có thể thay đổi các tham số hoặc chọn lựa một trong các chế độ hoạt động được thực hiện bởi phần cứng của bo. Chẳng hạn các hướng của các tín hiệu I/O có thể được chọn lựa. Các bo cấu hình lại được không những có thể lập trình được mà các chức năng còn được thực hiện bởi phần cứng của bo có thể được thay đổi. Không chỉ hướng của tín hiệu I/O có thể được thay đổi mà đường ngõ ra số còn có thể được thay thế bởi ngõ ra PWM hoặc hai ngõ vào số đơn giản có thể khởi động hoạt động như các ngõ vào cho một kênh bộ lập mã tăng.  

Các cấu hình của bo PCI và USB có thể điều khiển được bằng phần mềm. Phần mềm được thiết kế riêng làm thay đổi các chức năng của bo. Giai cấu hình không đòi hỏi bất kỳ thiết bị cấu hình nào bên ngoài. Mỗi bo hoạt động giống như bo OMNIPOTENT bởi vì các chức năng có thể được thay đổi từ thí nghiệm này sang thí nghiệm khác. Mỗi khi được lắp đặt trong hệ thống máy tính, bo có thể được áp dụng trong các ứng dụng đòi hỏi dạng khác và số lượng các kênh I/O. Các bo OMNI hoạt động giống như các thiết bị I/O có quyền lực vô hạn.

Các bo có thể được áp dụng:

- sử dụng một trong các cấu hình sẵn sàng để dùng được phân phối theo bo

- sử dụng một cấu hình mới được nêu rõ bởi khách hàng

Các cấu hình mới có thể được phát triển bởi một người dùng bo hoặc chỉ bởi nhóm phát triển của INTECO. Tài liệu “FPGA Programming Guide” bao hàm việc sử dụng tất cả các vấn đề được đòi hỏi để sử dụng tài nguyên trên bo. Chi tiết hơn bao hàm trong các cơ hội cấu hình lại được được cho trong:

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường