Kít thí nghiệm màn hình Thông minh

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

SK-Armadillo-43T: Bộ thí nghiệm Armadillo-43T Starter

Armadillo-43T là một mô đun màn hình máy tính trên nền Linux hoàn chỉnh với màn hình TFT LCD màu 24 bit độ phân giải 480x272, và mang đặc điểm màn hình cảm ứng điện trở. Tại trung tâm của Armadillo-43(T) là một Hệ thống trên chíp (SoC) Broadcom BCM2835, kết hợp bộ xử lý ARM1176JZF-S CPU với một VideoCore IV GPU trong một gói duy nhất.

SK-Armadillo-43T-2: Bộ thí nghiệm Armadillo-43T-2 Starter

Armadillo-43T-2 là một mô đun màn hình máy tính trên nền Linux hoàn chỉnh với màn hình TFT LCD màu 24 bit độ phân giải 480x272, và mang đặc điểm màn hình cảm ứng điện trở. Tại trung tâm của Armadillo-43T-2 là một Hệ thống trên chíp (SoC) Broadcom BCM2835, kết hợp bộ xử lý ARM1176JZF-S CPU với một VideoCore IV GPU trong một gói duy nhất.

SK-4Discovery-35: Bộ thí nghiệm 4Discovery Non-WiFi Starter

4Discovery-35 là một giải pháp màn hình gắn bảng điều khiển/tường tích hợp 3.5" độ phân giải cao 480x320 từ 4D Systems, mang đặc điểm bộ xử lý DIABLO16. Kiểu mẫu này không có WiFi trên bo và bao gồm một bộ nạp trình RS485 và thẻ nhớ microSD.

SK-4Discovery-35W: Bộ thí nghiệm 4Discovery WiFi Starter

4Discovery-35 là một giải pháp màn hình gắn bảng điều khiển/tường tích hợp 3.5" độ phân giải cao 480x320 từ 4D Systems, mang đặc điểm bộ xử lý DIABLO16. Kiểu mẫu này có WiFi trên bo và bao gồm một bộ nạp trình RS485 và thẻ nhớ microSD. [xem chi tiết]

SK-96G2: Bộ thí nghiệm uOLED-96-G2 Starter

Sản phẩm này bao gồm: mô đun màn hình uOLED-96-G2, thẻ nhớ 2GB microSD, bộ thích ứng nạp trình uUSB-PA5, dây cáp nhảy Cái-Cái 5 đường 150mm để nối nhanh đến một linh kiện khác hoặc bo thử nghiệm nhanh, bộ thích ứng Đực-Đực 5 đường (để chuyển đổi cáp Cái-Cái sang Đực-Cái) & Hướng dẫn người dùng khởi động nhanh.

SK-128G2: Bộ thí nghiệm uOLED-128-G2 Starter

Sản phẩm này bao gồm: mô đun màn hình uOLED-128-G2, thẻ nhớ 2GB microSD, bộ thích ứng nạp trình uUSB-PA5, dây cáp nhảy Cái-Cái 5 đường 150mm để nối nhanh đến một linh kiện khác hoặc bo thử nghiệm nhanh, bộ thích ứng Đực-Đực 5 đường (để chuyển đổi cáp Cái-Cái sang Đực-Cái) & Hướng dẫn người dùng khởi động nhanh.

μLCD-144-G2: Bộ thí nghiệm μLCD-144-G2

Mô đun màn hình μLCD-144-G2 nhỏ gọn, giá cả hợp lí và mang đặc điểm màn hình 1.44", cũng là mô đun LCD TFT nhỏ nhất hiện có từ 4D Systems. Được lái bởi bộ xử lý GOLDELOX, μLCD-144-G2 là một giải pháp hiển thị nhỏ gọn hoàn hảo cho bất kỳ ứng dụng nào đòi hỏi một màn hình nhúng nhỏ.

SK-24PTU: Bộ thí nghiệm uLCD-24PTU Starter

µLCD-24PTU Starter cung cấp tất cả các thành phần được cần đến cho người dùng mới. Bộ thí nghiệm bao gồm: Mô đun màn hình µLCD-24PTU, Thẻ nhớ microSD 2GB, Bộ thích ứng nạp trình µUSB-PA5.

SK-28PTU: Bộ thí nghiệm uLCD-28PTU Starter

µLCD-28PTU Starter cung cấp tất cả các thành phần được cần đến cho người dùng mới. Bộ thí nghiệm bao gồm: Mô đun màn hình µLCD-28PTU, Thẻ nhớ microSD 2GB, Bộ thích ứng nạp trình µUSB-PA5.

SK-32PTU: Bộ thí nghiệm uLCD-32PTU Starter

µLCD-32PTU Starter cung cấp tất cả các thành phần được cần đến cho người dùng mới. Bộ thí nghiệm bao gồm: Mô đun màn hình µLCD-32PTU, Thẻ nhớ microSD 2GB, Bộ thích ứng nạp trình µUSB-PA5.

SK-32028-P1: Bộ thí nghiệm uOLED-32028-P1

Sản phẩm bao gồm: Mô đun màn hình uOLED-32028-P1, Thẻ nhớ microSD 2GB, Bộ thích ứng nạp trình uUSB-PA5 & dây cáp nhảy Cái-Cái 5 đường dài 150mm để nối nhanh đến linh kiện khác hoặc bo thử nghiệm nhanh.

SK-32028-P1T: Bộ thí nghiệm uOLED-32028-P1T

Sản phẩm bao gồm: Mô đun màn hình uOLED-32028-P1(T), Thẻ nhớ microSD 2GB, Bộ thích ứng nạp trình uUSB-PA5 & dây cáp nhảy Cái-Cái 5 đường dài 150mm để nối nhanh đến linh kiện khác hoặc bo thử nghiệm nhanh.

7.0" DIABLO16 Intelligent Display

uLCD-70DT Starter Kit

The uLCD-70DT is designed for applications demanding a large intelligent display module, and is the largest size available from 4D Systems to date.

Driving the display and peripherals is the DIABLO16 processor, a very capable and powerful chip which enables stand-alone functionality, programmed using the 4D Systems Workshop 4 IDE Software. The Workshop IDE enables graphic solutions to be constructed rapidly and with ease due to its design being solely for 4D's graphics processors.

The DIABLO16 Processor offers considerable FLASH and RAM upgrades over the PICASO processor, and also provides mappable functions such as I2C, SPI, Serial, PWM, Pulse Out, and Quadrature Input, to various GPIO, and also provide up to 4 Analog Input channels.

The display module has an array of features including PWM for Sound, Touch Detection, micro-SD memory storage, general purpose I/O including Analog Inputs, multiple TTL Serial, I2C and SPI channels and multiple millisecond resolution timers, amongst many more features.

SK-160G2: Bộ thí nghiệm uOLED-160-G2 Starter

Sản phẩm bao gồm: Mô đun màn hình uOLED-160G2, Thẻ nhớ microSD 2GB, Bộ thích ứng nạp trình uUSB-PA5 & dây cáp nhảy Cái-Cái 5 đường dài 150mm để nối nhanh đến linh kiện khác hoặc bo thử nghiệm nhanh, bộ thích ứng Đực-Đực 5 đường (để chuyển đổi dây cáp Đực-Đực sang Đực-Cái) & Hướng dẫn người dùng khởi động nhanh.

SK-220RD: Bộ thí nghiệm uLCD-220RD Starter

Sản phẩm bao gồm: Mô đun màn hình uLCD-220RD, Thẻ nhớ microSD 2GB, Bộ thích ứng nạp trình uUSB-PA5 & dây cáp nhảy Cái-Cái 5 đường dài 150mm để nối nhanh đến linh kiện khác hoặc bo thử nghiệm nhanh, bộ thích ứng Đực-Đực 5 đường (để chuyển đổi dây cáp Đực-Đực sang Đực-Cái) & Hướng dẫn người dùng khởi động nhanh.

SK-Picadillo-35T: Bộ thí nghiệm màn hình Picadillo-35T 3.5" PIC32

Bộ thí nghiệm bao gồm: Mô đun màn hình Picadillo-35T, Bộ thích ứng 5VDC AC quốc tế, thẻ nhớ microSD 2 GB và Hướng dẫn người dùng khởi động nhanh.

SK-VGA-III: Bộ thí nghiệm uVGA-III Starter

Mô đun uVGA-III là một kỹ thuật đồ họa VGA chạy độc lập nhỏ gọn và hiệu quả được trợ lực bởi bộ điều khiển đồ họa PICASO. Nó cung cấp giải pháp đồ họa QVGA/VGA/WVGA cho bất kỳ dự án nhúng nào cần đến đồ họa, hình ảnh, văn bản, hoạt hình và vô số đặc điểm được dựng sẵn bên trong mô đun. PICASO làm việc như một thiết bị chạy độc lập.