Linh tinh

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
pmod-logo-250.png

Các Pmod bên trong nhóm sản phẩm này có các đặc tính duy nhất và các chức năng ngoại vi phụ để tách chúng ra khỏi sự phân loại chuẩn.

PmodTPH, oblique.

PmodTPH - Mô đun thí nghiệm Đầu cắm điểm kiểm tra 6 chân

- Đầu cắm 6 điểm kiểm tra dễ dàng xâm nhập

- Hai đầu cắm 6 chân thông suốt

- Kích cỡ nhỏ (1.00" x 0.80")

PmodTPH2, oblique.

PmodTPH2 - Mô đun thí nghiệm Đầu cắm điểm kiểm tra 12 chân

- Đầu cắm 12 điểm kiểm tra dễ dàng xâm nhập

- Kích cỡ nhỏ (dài 1" và rộng 0.8") cho tích hợp dự án