Máy vẽ bo mạch

Phay và Khoan các Bo mạch in (PCB)

Máy vẽ bo mạch

ProtoMat D104ProtoMat S103ProtoMat S63ProtoMat S43ProtoMat E33ProtoMat H100ProtoMat X60

Máy vẽ bo mạch với trục xoay công suất cao và đầu Laser UV bổ sung.
Để sử dụng trong các môi trường sản xuất. Vùng làm việc phù hợp với kích cỡ các tấm sản xuất PCB tiêu chuẩn.
Chọn lựa nâng cấp ProtoMat
Máy vẽ hiệu suất cao cho mạch RF và Vi sóng và xử lí không tiếp xúc các vật liệu nhạy bề mặt.
So sánh các Máy vẽ bo mạch
So sánh phạm vi ứng dụng của tất cả các máy vẽ mạch LPKF.
Ca ta lô Sản phẩm Chế tạo thử nghiệm nhanh
Hệ thống tự động và chắc gọn để sản xuất các bo mạch thử nghiệm và các vỏ máy và các tấm mặt trước.
Gia tăng giá trị và các khả năng của hệ thống chế tạo thử nghiệm của bạn bằng các phụ kiện chất lượng cao của chúng tôi.
Thông tin nhiều hơn
Chế tạo thử nghiệm PCB nhanh tân tiến trong một gói cấp`Entry.
Tùy biến hệ thống máy vẽ PCB của bạn trước khi nó rời xưởng với những tùy chọn đáng giá, hoặc trang bị thêm máy hiện tại của bạn những bộ phận mới để nâng cao giá trị.
Lối vào giá thành thấp để cấu trúc bo mạch.
Mô hình giai đoạn cuối cho hiệu suất cao nhất trong thử nghiệm và sản xuất các bo mạch xê ri nhỏ.