Các công cụ DSP cho Điều khiển Động cơ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Các bộ thí nghiệm Chuyên nghiệp Điều khiển động cơ bằng DSP kèm theo các Ứng dụng ****
Các công cụ phát triển DSP chuyên nghiệp này đại diện cho một môi trường phát triển hoàn chỉnh, ở cả hai cấp độ phần cứng và phần mềm. Chúng bao gồm các thư viện MATLAB-Simulink và/hoặc các ví dụ ứng dụng mã nguồn và đại diện cho những gì tiên tiến nhất trong lĩnh vực Điều khiển động cơ bằng kỹ thuật số. Tất cả các gói được trang bị đầy đủ, vì vậy chúng cho phép bạn khởi động đánh giá và phát triển ngay lập tức.

Bạn sẽ khám phá làm thế nào để điều khiển một động cơ không chổi than (ở chế độ hình thang hoặc hình sine), hoặc một động cơ cảm ứng (ở chế độ điều khiển Véc tơ hoặc V/f). Hơn thế nữa, đối với những nhà thiết kế có kinh nghiệm, các ví dụ này có thể đại diện cho một điểm xuất phát hữu ích cho bất kỳ ứng dụng điều khiển chuyển động tiên tiến nào mà bạn có thể muốn phát triển. Giải pháp mang đến nhiều lợi ích đáng kể, được dựa trên các đặc điểm tiêu biểu của nó:

- Phương pháp "Cắm vào và Chạy" ("Plug - and -Play"): cho bạn một nền tảng sẵn sàng để chạy. Bước thẳng tiến đầu tiên này là để thiết lập phần cứng (H/W) và phần mềm (S/W); sau đó bạn có thể sẵn sàng để kiểm tra tất cả các thành phần hoạt động một cách đúng đắn (mô phỏng, phát mã, tải xuống và thi hành trên cấu trúc DSP).

- Các dự án mã nguồn hoàn chỉnh và các mô hình Matlab-Simulink điều khiển vị trí, tốc độ, mơ men và điện áp được cung cấp, để cấu hình và kiểm tra ứng dụng từ đơn giản đến phức tạp.

- Phát mã C tự động: loại bỏ nhu cầu viết bằng tay mã C và mã hợp ngữ (đối với các thư viện Matlab-Simulink).

- Mô phỏng và mô hình trực quan: chọn lựa cấu trúc điều khiển, tối ưu hóa các tham số điều khiển cho các hiệu năng ứng dụng cụ thể ( cho các tư viện Matlab- Simulink)

- Phân tich trên hệ thống DSP: đánh giá giải pháp trên môi trường điều khiển thực tiễn.

Điều khiển động cơ Không chổi than

MCK Kits C Pro-MS(BL) và -S(BL) là các nền tảng phần cứng và phần mềm đánh giá và phát triển hoàn chỉnh để điều khiển động cơ Không chổi than. Bên cạnh các thành phần phần cứng (mô đun DSP, biến tần công suất, động cơ điện) và các ứng dụng phần mềm cơ bản, các bộ (Kits) thí nghiệm còn bao gồm các thư viện mã nguồn điều khiển chuyển động bằng kỹ thuật số hoàn chỉnh, được mô tả tài liệu đầy đủ, để điều khiển vị trí/tốc độ/mô men hoặc điện áp của một động cơ không chổi than ở chế độ Sine (PMSM), hoặc hình thang (BLDC). Các bộ thí nghiệm MS(BL) còn kèm theo mô hình MATLAB hoàn chỉnh của hệ thống chuyển động ở chế độ PMSM.

MCK28335 Kit C Pro-MS(BL) with MATLAB library
- Được dựa trên TMS320F28335 DSC dấu chấm động
- Dùng để điều khiển động cơ không chổi than
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
- Hỗ trợ thư viện MATLAB-Simulink
MCK28335 Kit C Pro-S(BL)Bộ thí nghiệm MCK28335 Kit C Pro-S(BL)
- Được dựa trên TMS320F28335 DSC dấu chấm động
- Dùng để điều khiển động cơ không chổi than
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
MCK28035 Kit C Pro-MS(BL) with MATLAB library
Bộ thí nghiệm MCK28035 Kit C Pro-MS(BL) kèm thư viện MATLAB
- Được dựa trên TMS320F28035 DSC dấu chấm động
- Dùng để điều khiển động cơ không chổi than
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
- Hỗ trợ thư viện MATLAB-Simulink
MCK28035 Kit C Pro-S(BL)
Bộ thí nghiệm MCK28035 Kit C Pro-S(BL)
- Được dựa trên TMS320F28035 DSC dấu chấm động
- Dùng để điều khiển động cơ không chổi than
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
MCK2812 Kit C Pro-MS(BL) with MATLAB library
Bộ thí nghiệm MCK2812 Kit C Pro-MS(BL) kèm thư viện MATLAB
- Được dựa trên TMS320F2812 DSC dấu chấm động
- Dùng để điều khiển động cơ không chổi than
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
- Hỗ trợ thư viện MATLAB-Simulink
MCK2812 Kit C Pro-S(BL)
Bộ thí nghiệm MCK2812 Kit C Pro-S(BL)
- Được dựa trên TMS320F2812 DSC dấu chấm động
- Dùng để điều khiển động cơ không chổi than
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
Điều khiển động cơ Cảm ứng

MCK Kits C Pro-MS(IM) và -S(IM) là các nền tảng phần cứng và phần mềm đánh giá và phát triển hoàn chỉnh cho điều khiển động cơ Cảm ứng. Bên cạnh các thành phần phần cứng (mô đun DSP, biến tần công suất, động cơ điện) và các ứng dụng phần mềm cơ bản, các bộ (Kits) thí nghiệm còn bao gồm các thư viện mã nguồn điều khiển chuyển động bằng kỹ thuật số hoàn chỉnh, được mô tả tài liệu đầy đủ, để điều khiển vị trí/tốc độ/mô men hoặc điện áp của một động cơ cảm ứng hoạt động ở chế độ điều khiển véc tơ, hoặc chế độ V/f. Các bộ thí nghiệm MS(IM) còn kèm theo mô hình MATLAB hoàn chỉnh của hệ thống chuyển động ở chế độ điều khiển véc tơ.

MCK28335 Kit C Pro-MS(IM) with MATLAB library
Bộ thí nghiệm MCK28335 Kit C Pro-MS(IM) kèm thư viện MATLAB
- Được dựa trên TMS320F28335 DSC dấu chấm động
- Dùng để điều khiển động cơ cảm ứng
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
- Hỗ trợ thư viện MATLAB-Simulink
MCK28335 Kit C Pro-S(IM)Bộ thí nghiệm MCK28335 Kit C Pro-S(IM)
- Được dựa trên TMS320F28335 DSC dấu chấm động
- Dùng để điều khiển động cơ không chổi than
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
MCK28035 Kit C Pro-MS(IM) with MATLAB library
Bộ thí nghiệm MCK28035 Kit C Pro-MS(IM) kèm thư viện MATLAB
- Được dựa trên TMS320F28035 DSC dấu chấm động
- Dùng để điều khiển động cơ cảm ứng
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
- Hỗ trợ thư viện MATLAB-Simulink
MCK28035 Kit C Pro-S(IM)
Bộ thí nghiệm MCK28035 Kit C Pro-S(IM)
- Được dựa trên TMS320F28035 DSC dấu chấm động
- Dùng để điều khiển động cơ cảm ứng
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
MCK2812 Kit C Pro-MS(IM) with MATLAB library
Bộ thí nghiệm MCK2812 Kit C Pro-MS(IM) kèm thư viện MATLAB
- Được dựa trên TMS320F2812 DSC dấu chấm cố định
- Dùng để điều khiển động cơ cảm ứng
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
- Hỗ trợ thư viện MATLAB-Simulink
MCK2812 Kit C Pro-S(IM)
Bộ thí nghiệm MCK2812 Kit C Pro-S(IM)
- Được dựa trên TMS320F2812 DSC dấu chấm cố định
- Dùng để điều khiển động cơ cảm ứng
- Các ví dụ ứng dụng có mã nguồn
Các bộ thí nghiệm Điều khiển động cơ bằng DSP chuyên nghiệp khác ***
Các bộ thí nghiệm phát triển chuyên nghiệp Technosoft đại diện cho các công cụ Điều khiển Chuyển động bằng Kỹ thuật số tân tiến. Bao gồm tòn bộ các thành phần của các Bộ thí nghiệm Điều khiển Chuyển động hoặc các Bộ thí nghiệm Chuyển động dành cho người khởi đầu, kèm theo nền tảng (DMCD-Pro) dành cho Người phát triển Điều khiển Động cơ bằng Kỹ thuật số giai đoạn sau cùng của Technosoft và Trình liên kết, Trình hợp dịch, Trình biên dịch C của TI, các bộ thí nghiệm phát triển chuyên nghiệp này là các công cụ không thể thiếu để nghiên cứu nhanh, phát triển và thi công các giải thuật điều khiển chuyển động tinh vi.

Các công cụ chuyên nghiệp Technosoft được dành cho người dùng cần đến một nền tảng phát triển DSP hoàn chỉnh được trợ lực bởi môi trường phần mềm điều khiển chuyển động được dành riêng.

MCK28335 Kit C Pro
Bộ thí nghiệm MCK28335 Kit C Pro
- Bo MSK sử dụng TMS320F28335 DSC dấu chấm động
- Kèm theo động cơ không chổi than + Biến tần công suất PM50
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Các minh họa điều khiển động cơ không chổi than
- Kèm theo DMCD-Pro, Digital Motor Control Developer
- Các công cụ phần mềm của TI
MSK28335 Kit C Pro
Bộ thí nghiệm MSK28335 Kit C Pro
- Bo MSK sử dụng TMS320F28335 DSC dấu chấm động
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Kèm theo DMCD-Pro, Digital Motor Control Developer
- Các công cụ phần mềm của TI
MCK2812 Kit C Pro
Bộ thí nghiệm MCK28035 Kit C Pro
- Bo MSK sử dụng TMS320F28035 DSC dấu chấm động
- Kèm theo động cơ không chổi than + Biến tần công suất PM50
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Các minh họa điều khiển động cơ không chổi than
- Kèm theo DMCD-Pro, Digital Motor Control Developer
- Các công cụ phần mềm của TI
MSK28335 Kit C Pro
Bộ thí nghiệm MSK28035 Kit C Pro
- Bo MSK sử dụng TMS320F28035 DSC dấu chấm động
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Kèm theo DMCD-Pro, Digital Motor Control Developer
- Các công cụ phần mềm của TI
MCK28035 Kit C Pro
Bộ thí nghiệm MCK2812 Kit C Pro
- Bo MSK sử dụng TMS320F2812 DSC dấu chấm cố định
- Kèm theo động cơ không chổi than + Biến tần công suất PM50
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Các minh họa điều khiển động cơ không chổi than
- Kèm theo DMCD-Pro, Digital Motor Control Developer
- Các công cụ phần mềm của TI
MSK28335 Kit C Pro
Bộ thí nghiệm MSK2812 Kit C Pro
- Bo MSK sử dụng TMS320F2812 DSC dấu chấm cố định
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Kèm theo DMCD-Pro, Digital Motor Control Developer
- Các công cụ phần mềm của TI
Các bộ thí nghiệm Điều khiển Chuyển động bằng DSP **
Các bộ thí nghiệm Điều khiển Chuyển động bằng DSP MCK28335, MCK28035 MCK2812 cung cấp cách nhanh nhất để học, đánh giá, phát triển và thực hiện các giải thuật Điều khiển Chuyển động bằng Kỹ thuật số DSP. Bộ thí nghiệm bao gồm một nền tảng phát triển phần cứng hoàn chỉnh (bo mạch bộ điều khiển DSP, biến tần công suất và một động cơ không chổi than được trang bị các cảm biến Hall và bộ lập mã góc quay 500 dòng) được trợ lực bởi các công cụ lập trình đồ họa cấp cao. Bạn có thể trực tiếp lái động cơ ở chế độ không chổi than AC hoặc DC thông qua một tập các ví dụ sẵn sàng để chạy. Cơ chế động của hệ thống thời gian thực có thể dễ dàng được phân tích thông qua các màn hình đồ họa của bất kỳ các biến hệ thống, cho một sự tối ưu các giải thuật điều khiển. Bộ thí nghiệm cũng bao gồm một nền tảng phần mềm Digital Motor Control Developer (DMCD-Lite) với Trình gỡ lỗi, Trình hợp dịch cơ bản, Trình liên kết, và nhiều đặc điểm hữu dụng khác để phát triển nhanh, chuyên nghiệp ứng dụng điều khiển chuyển động cụ thể của bạn.

Sự kết hợp của phần cứng và phần mềm này đại diện bột bộ phát triển cơ bản, kiểm tra và đào tạo cho điều khiển động cơ hiệu năng cao, giúp bạn nhanh chóng hiểu các lợi ích của việc sử dụng các bộ điều khiển DSP cho các ứng dụng điều khiển thời gian thực.

MCK28335 DSP Motion Control Kit
Bộ thí nghiệm Điều khiển chuyển động bằng DSP MCK28335
- Bo MSK sử dụng TMS320F28335 DSC dấu chấm động
- Kèm theo động cơ không chổi than + Biến tần công suất PM50
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Các minh họa điều khiển động cơ không chổi than
- Kèm theo DMCD-Lite, Digital Motor Control Developer
MCK28335 DSP Motion Control Kit
Bộ thí nghiệm Điều khiển chuyển động bằng DSP MCK28035
- Bo MSK sử dụng TMS320F28035 DSC dấu chấm động
- Kèm theo động cơ không chổi than + Biến tần công suất PM50
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Các minh họa điều khiển động cơ không chổi than
- Kèm theo DMCD-Lite, Digital Motor Control Developer
MCK28335 DSP Motion Control Kit
Bộ thí nghiệm Điều khiển chuyển động bằng DSP MCK2812
- Bo MSK sử dụng TMS320F2812 DSC dấu chấm cố định
- Kèm theo động cơ không chổi than + Biến tần công suất PM50
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Các minh họa điều khiển động cơ không chổi than
- Kèm theo DMCD-Lite, Digital Motor Control Developer
Các bộ thí nghiệm Điều khiển Chuyển động bằng DSP dành cho người khởi đầu *
Các bộ thí nghiệm MSK28335, MSK28035 MSK2812 DSP Motion Starter là những nền tảng điều khiển chuyển động bằng DSP tốt nhất trên nền các bộ xử lí TI Delfino™ TMS320F28335 và Piccolo™ TMS320F28035 (dấu chấm động), hoặc TMS320F2812 (dấu chấm cố định), cho một sự khởi đầu nhanh của các ứng dụng phần mềm nhờ sử dụng một bộ điều khiển DSP.

Với các bộ thí nghiệm của Technosoft bạn sẽ khám phá nền tảng phần mềm Digital Motor Control Developer (DMCD-lite) với Trình gỡ lỗi tích hợp, Trình hợp dịch cơ bản, Trình liên kết, và nhiều đặc điểm khác cho phép một phát triển nhanh của các ứng dụng điều khiển chuyển động cụ thể.

Các bộ thí nghiệm này sau này có thể được bổ trợ với các mô đun khác như: các mô đun công suất, các động cơ, các bo I/O, v.v. các mô đun phần mềm như các thư viện mã nguồn và các cơ chế mô phỏng, để nâng cấp từng bước một, khi sự phát triển của ứng dụng của bạn đòi hỏi nó.

MSK28335 DSP Motion Starter Kit
Bộ thí nghiệm MSK28335 DSP Motion Starter
- Bo MSK sử dụng TMS320F28335 DSC dấu chấm động
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Kèm theo DMCD-Lite, Digital Motor Control Developer
MSK28035 DSP Motion Starter Kit
Bộ thí nghiệm MSK28035 DSP Motion Starter
- Bo MSK sử dụng TMS320F28035 DSC dấu chấm động
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Kèm theo DMCD-Lite, Digital Motor Control Developer
MSK2812 DSP Motion Starter Kit
Bộ thí nghiệm MSK2812 DSP Motion Starter
- Bo MSK sử dụng TMS320F2812 DSC dấu chấm cố định
- Bộ kiểm soát truyền thông nối tiếp thời gian thực
- PROCEV, Phần mềm đánh giá bộ xử lí
- Kèm theo DMCD-Lite, Digital Motor Control Developer
Phần cứng bổ sung
Nhiều mô đun phần cứng có sẵn để mở rộng nền tảng phát triển của bạn lên các yêu cầu dự án ứng dụng của bạn. các sản phẩm hoàn toàn tương thích với các bo MSK2xxx DSP. Chỉ cần cắm vào và chạy !
ACPM750 Power Module
Mô đun công suất ACPM750
Đây là một mô đun công suất IGBT 3 pha. Một bộ lái AC thông minh cho nhiều loại động cơ AC có công suất lên tới 750W:
- Động cơ cảm ứng
- Động cơ không chổi than AC
- Động cơ không chổi than DC / Động cơ DC
Nâng cấp phần mềm

Để giúp bạn cải thiện sự phát triển ứng dụng của bạn và làm giảm thời gian đến thị trường thông qua một công cụ mạnh mẽ hơn, Technosoft làm sẵn các mô đun phần mềm cụ thể mà sẽ giúp bạn mở rộng các đặc điểm của nền tảng phát triển của bạn lên các yêu cầu của dự án ứng dụng của bạn, liên quan đến thời gian và hiệu năng.

Chú ý: Các mô đun phần mềm / các chương trình này chỉ dành cho những người dùng đang làm việc với các Công cụ Phát triển Điều khiển Chuyển động bằng DSP của chúng tôi, và chúng đại diện cho những nâng cấp nền tảng phát triển đang hiện diện.

DMCode-MS(BL)
DMCode-MS(BL)
Mã nguồn + Thư viện MATLAB để điều khiển tốc độ các Động cơ Không chổi than
- được kèm theo trong tất cả các Bộ thí nghiệm C Pro-MS(BL)
- có thể được mua như một nâng cấp lên tất cả các Bộ thí nghiệm C Pro
DMCode-MS(BL)
DMCode-MS(IM)
Mã nguồn + Thư viện MATLAB để điều khiển tốc độ các Động cơ Cảm ứng
- được kèm theo trong tất cả các Bộ thí nghiệm C Pro-MS(IM)
- có thể được mua như một nâng cấp lên tất cả các Bộ thí nghiệm C Pro
DMCode-MS(BL)
DMCD-Pro

Trình Phát triển Điều khiển Động cơ bằng Kỹ thuật số - phiên bản chuyên nghiệp