UltraScale

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Xilinx Kintex UltraScale FPGA KCU105 Evaluation Kit

Bộ thí nghiệm đánh giá FPGA Kintex UltraScale KCU105

Kintex UltraScale FPGA KCU105 là một môi trường phát triển hoàn hảo để đánh giá chuyên sâu các Kintex UltraScale All Programmable FPGA. Họ Kintex UltraScale mang đến các tính năng hiệu suất cấp hệ thống lớp ASIC, quản lý xung nhịp, và quản lý nguồn cho các hệ thống thế hệ tiếp theo ở mức cân đối hợp lý về giá, hiệu suất và nguồn. Bộ thí nghiệm này lý tưởng cho các thử nghiệm những ứng dụng có dung lượng từ trung bình đến cao, như Data Center, cơ sở hạ tầng không dây, và các ứng dụng DSP vốn mạnh.

Xilinx Kintex UltraScale FPGA DSP Development Kit w. JESD204B High-Speed Analog

Bộ thí nghiệm phát triển FPGA Kintex UltraScale DSP kèm theo bo tương tự tốc độ cao JESD204B

Bộ thí nghiệm này cung cấp một nền tảng dễ hiểu để thử nghiệm nhanh các ứng dụng xử lý tín hiệu số hiệu suất cao có thu thập dữ liệu tương tự băng thông rộng. Các phương pháp thiết kế cấp cao, IP, và các thiết kế tham khảo đã kiểm chứng cũng được kèm theo để gia tốc phát triển. Hệ thống bao gồm bo đánh giá Xilinx KCU105 mang đặc điểm Kintex UltraScale XCKU040 FPGA, kèm theo cạc FMC tốc độ cao AD-FMCDAQ2 của Analog Devices, cho phép thu thập dữ liệu băng thông rộng qua kết nối nối tiếp tốc độ cao JESD204B thông qua các bộ truyền nhận Gigabit GTX của Kintex UltraScale FPGA. Việc thu thập dữ liệu được quản lý dưới Ubuntu Linux chạy trên bộ xử lý mềm MicroBlaze bên trong FPGA, hỗ trợ trao đổi dữ liệu nhanh qua Ethernet sang Analog Devices IIO Oscilloscope và MATLAB/Simulink. Với một hệ thống thu thập dữ liệu băng thông rộng JESD204B hoàn chỉnh sẵn sàng để dùng ngay khi mở hộp, bạn có thể tập trung vào sự phát triển của bạn nhằm thêm vào các đặc điểm khác biệt cho hệ thống của bạn.

Xilinx Virtex UltraScale FPGA VCU108 Evaluation Kit

Bộ thí nghiệm đánh giá FPGA Virtex UltraScale VCU108

Virtex UltraScale FPGA VCU108 là môi trường phát triển hoàn hảo để đánh giá các mức độ chưa từng xảy ra của hiệu suất, sự tích hợp hệ thống và băng thông được cung cấp bởi các linh kiện Virtex UltraScale. Bộ thí nghiệm này cung cấp một nền tảng lý tưởng để thử nghiệm các hệ thống đòi hỏi luồng dữ liệu lớn và xử lý gói như các hệ thống 400+ Gbps, giả lập mật độ lớn và tính toán hiệu suất cao.

Xilinx Virtex UltraScale FPGA VCU110 Development Kit

Bộ thí nghiệm đánh giá FPGA Virtex UltraScale VCU110

Virtex UltraScale FPGA VCU118 là môi trường phát triển hoàn hảo để đánh giá các mức độ chưa từng xảy ra của hiệu suất, sự tích hợp hệ thống và băng thông được cung cấp bởi các linh kiện Virtex UltraScale. Bộ thí nghiệm này cung cấp một nền tảng lý tưởng để phát triển các hệ thống đòi hỏi luồng dữ liệu lớn như các hệ thống 400+ Gbps và các ứng dụng Backplane 28 Gbps.