Nền tảng nhúng ARM11

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Nền tảng nhúng ARM11

Bộ thí nghiệm Hệ thống nhúng ARM11 (OK6410) LCD 4.3"

Bộ thí nghiệm Hệ thống nhúng ARM11 (OK6410) sử dụng bộ vi xử lý Samsung S3C6410, 256 MB DDR RAM, 1 GB NAND Flash. Gói hỗ trợ bo sẵn sàng cho WinCE/Linux/Android, hỗ trợ đồ họa/Video tân tiến có kèm gia tốc 3D. Màn hình TFT LCD 4.3

Nền tảng nhúng ARM11

Bộ thí nghiệm Hệ thống nhúng ARM11 (OK6410-BH) LCD 4.3"

Bộ thí nghiệm Hệ thống nhúng ARM11 (OK6410-BH) được xây dựng trên nền Samsung S3C6410 MCU, 256MB DDR RAM, 1GB NAND Flash, hỗ trợ WinCE / Linux / Android / uCos-II, hỗ trợ đồ họa/Video tiên tiến với cảm biến gia tốc 3D. Có kèm theo màn hình TFT LCD 4.3".

Nền tảng nhúng ARM11

Bộ thí nghiệm Hệ thống nhúng ARM11 (FL6410) LCD 4.3"

Bộ thí nghiệm Hệ thống nhúng ARM11 (FL6410) LCD 4.3" được xây dựng trên nền bộ vi xử lý 800MHz Samsung S3C6410, 256MB DDR RAM, 1GB NAND Flash. Gói hỗ trợ bo sẵn sàng để chạy cho hỗ trợ USB ADB, CMOS Camera, WIFI, GPS, GPRS, 3G - Đây chính là bộ phát triển S3C6410 hỗ trợ Android hoàn chỉnh nhất.

Nền tảng nhúng ARM11

Bộ thí nghiệm Hệ thống nhúng ARM11 (FL6410) LCD 7"

Bộ thí nghiệm Hệ thống nhúng ARM11 (FL6410) LCD 7.0" được xây dựng trên nền bộ vi xử lý 800MHz Samsung S3C6410, 256MB DDR RAM, 1GB NAND Flash. Gói hỗ trợ bo sẵn sàng để chạy cho hỗ trợ USB ADB, CMOS Camera, WIFI, GPS, GPRS, 3G - Đây chính là bộ phát triển S3C6410 hỗ trợ Android hoàn chỉnh nhất.