Di chuyển bằng Chân

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Mô hình Robot di động Kilobot

Kilobot được thiết kế để làm các kiểm tra về các giải thuật bầy đàn trên hàng trăm hoặc hàng nghìn Robot có thể xâm nhập đến các nhà ngiên cứu Robot.

Thông qua Kilobot giá thành thấp, chúng duy trì các khả năng như các Robot bầy đàn khác. Các khả năng này bao gồm sự di động lái vi sai, năng lực tính toán trên bo, truyền thông lân cận, cảm biến khoảng cách lân cận, và cảm biến ánh sáng độ ẩm. Ngoài ra, chúng còn được thiết kế để hoạt động sao cho không có Robot nào đòi hỏi bất kỳ sự chăm sóc riêng bởi người vận hành. Điều này giúp cho việc điều khiển nhóm Kilobot trở nên dễ dàng, nơi mà có 10 đến 1000 phần tử trong nhóm.

Kilobot được thiết kế bởi đại học Harvard danh tiếng.