Bo chụp dữ liệu ADC tốc độ cao

HAD

Nền tảng đánh giá bộ chuyển đổi tốc độ cao HSC-ADC-EVALDZ sử dụng bo mạch bộ nhớ đệm dựa trên FPGA để chụp các khối dữ liệu số từ các bo đánh giá bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC) tốc độ cao của Analog Devices. Bo được nối đến PC thông qua một cổng USB và được sử dụng với VisualAnalog® để đánh giá nhanh hiệu năng của các ADC tốc độ cao. Kít đánh giá dễ dàng được cài đặt và hỗ trợ các chuẩn giao tiếp nối tiếp ghép lại, như JESD204B. Thiết bị phụ trợ cần đến bao gồm một bo đánh giá ADC tốc độ cao của Analog Devices, một nguồn tín hiệu và một nguồn xung đồng hồ. Mỗi lần kít được kết nối và được cấp nguồn, sự đánh giá được phép tức thời trên máy tính.

HSC-ADC-EVALEZ

Nền tảng đánh giá bộ chuyển đổi tốc độ cao tương thích FMC HSC-ADC-EVALEZ sử dụng bo mạch bộ nhớ đệm dựa trên FPGA để chụp các khối dữ liệu số từ các bo đánh giá bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC) tốc độ cao của Analog Devices. Bo được nối đến PC thông qua một cổng USB và được sử dụng với VisualAnalog® để đánh giá nhanh hiệu năng của các ADC tốc độ cao. Kít đánh giá dễ dàng được cài đặt và hỗ trợ các chuẩn giao tiếp nối tiếp ghép lại, như JESD204B. Thiết bị phụ trợ cần đến bao gồm một bo đánh giá ADC tốc độ cao của Analog Devices, một nguồn tín hiệu và một nguồn xung đồng hồ. Mỗi lần kít được kết nối và được cấp nguồn, sự đánh giá được phép tức thời trên máy tính.

High_Speed_ADC_evalboard_05

Nền tảng đánh giá bộ chuyển đổi tốc độ cao HSC-ADC-EVALCZ sử dụng bo mạch bộ nhớ đệm dựa trên FPGA để chụp các khối dữ liệu số từ các bo đánh giá bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC) tốc độ cao của Analog Devices. Bo được nối đến PC thông qua một cổng USB và được sử dụng với VisualAnalog® để đánh giá nhanh hiệu năng của các ADC tốc độ cao. Kít đánh giá dễ dàng được cài đặt và hỗ trợ các chuẩn giao tiếp nối tiếp ghép lại, như JESD204B. Thiết bị phụ trợ cần đến bao gồm một bo đánh giá ADC tốc độ cao của Analog Devices, một nguồn tín hiệu và một nguồn xung đồng hồ. Mỗi lần kít được kết nối và được cấp nguồn, sự đánh giá được phép tức thời trên máy tính.

High_Speed_ADC_evalboard_04

- 32kB Độ sâu FIFO

- Làm việc với các ADC một hoặc hai kênh

- Sử dụng phần mềm VisualAnalog®

- Có thể đòi hỏi bộ thích ứng để giao tiếp với một số bo đánh giá ADC

- Cho phép lập trình điều khiển SPI

- Tốc độ lập mã lên tới 133 MSPS

ADS7-V2EBZ

Bo đánh giá ADS7-V2 được phát triển để hỗ trợ đánh giá các bộ chuyển đổi A/D tốc độ cao, các bộ chuyển đổi D/A và các bộ thu phát với các tốc độ bit JESD204B lên tới 13.1 Gbps của Analog Devices. Ngoài ra, mỗi trường hợp sử dụng bo mạch có phần riêng của nó (tức là nhờ sử dụng ADS7-V2 để đánh giá bộ chuyển đổi A/D tốc độ cao). ADS7-V2 được thiết kế để chỉ sử dụng với các bo đánh giá linh kiện cụ thể của Analog Devices. ADS7-V2 không được sử dụng thiết kế để sử dụng như một nền tảng phát triển, và không hỗ trợ cho hoạt động chạy độc lập.

ADS7-V1

Bo đánh giá ADS7-V1 được phát triển để hỗ trợ đánh giá các bộ chuyển đổi A/D tốc độ cao, các bộ chuyển đổi D/A và các bộ thu phát với các tốc độ bit JESD204B lên tới 13.1 Gbps của Analog Devices. Ngoài ra, mỗi trường hợp sử dụng bo mạch có phần riêng của nó (tức là nhờ sử dụng ADS7-V1 để đánh giá bộ chuyển đổi A/D tốc độ cao). ADS7-V1 đượcthiết kế để chỉ sử dụng với các bo đánh giá linh kiện cụ thể của Analog Devices. ADS7-V1 không được sử dụng thiết kế để sử dụng như một nền tảng phát triển, và không hỗ trợ cho hoạt động chạy độc lập.