Khả năng mở rộng của Máy mục tiêu Mobile

Máy mục tiêu thời gian thực Mobile không chỉ cung cấp I/O trên bo phong phú bao gồm EtherCAT Master, UDP thời gian thực, PTP (1588), XPC qua Ethernet, RS232, và hỗ trợ USB WebCam, mà còn cho phép mở rộng I/O linh hoạt.

Một sự chọn lựa trên 200 mô đun I/O có sẵn bao phủ hầu hết các yêu cầu giao thức và I/O.

Cấu hình chuẩn có 5 khe cắm cho các mô đun I/O, với các kiểu dáng chuẩn:

- 2 x PMC/XMC

- 1 x PMC/XMC/CMC

- 2 x mPCIe

Để lắp đặt nhiều mô đun I/O hơn, lên tới ba lớp mở rộng có thể được thêm vào, mỗi cái cung cấp bổ sung 2 khe PMC/XMC, và 1 khe PMC/XMC/CMC.

Mở rộng toàn diện, tổng cộng 14 mô đun I/O có thể được lắp đặt.

Khả năng mở rộng của Máy mục tiêu MobileCấu hình chuẩn

Khả năng mở rộng của Máy mục tiêu MobileMáy mục tiêu thời gian thực Mobile với một lớp mở rộng, cung cấp ba khe I/O bổ sung.