Rắc hoàn chỉnh của Máy mục tiêu Performance

Các thiết bị mô phỏng Phần cứng trong vòng (HiL) như thế này được sử dụng để mô phỏng các máy móc và động lực học xe cộ thường đòi hỏi các thiết lập hoàn chỉnh.

Không có vấn đề gì nếu bạn muốn các thiết bị mô phỏng thời gian thực có tỉ lệ nhỏ, trung bình, hoặc lớn - chúng tôi có các dịch vụ mà bạn cần.

Đặc điểm chính có thể giao hàng cho các thiết lập rắc cỡ lớn bao gồm:

- Các rắc hoàn chỉnh với làm mát, nguồn cung cấp không gián đoạn, và bấm chì tùy biến nối với bộ dây cáp bên ngoài của bạn

- Các dịch vụ nối dây bên trong để dẫn ra và nối với bộ dây cáp bên ngoài

- Các dây cáp và bộ dây cáp tùy biến

- Các bảng điều khiển bằng nhôm với các đầu nối khi cần

- Tài liệu hoàn chỉnh và các dịch vụ kiểm tra

- Hỗ trợ chứng nhận CE, FCC, và SEMI

- Bảo hành thời hạn dài và các dịch vụ bảo trì

Xin vui lòng tiếp xúc với HOBILAB chúng tôi để thảo luận nhiều hơn về các nhu cầu cụ thể cho dự án của bạn.

Rắc hoàn chỉnh của Máy mục tiêu Performance