Đào tạo - Chuyển giao Công nghệ

HOBILAB® chúng tôi đã tạo dựng được một mạng lưới liên kết giữa nhà cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm và các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và học vị cao đang giảng dạy tại nhiều trường đại học uy tín trong nước, các kỹ sư giỏi và chuyên gia đang làm việc trong công nghiệp. Chúng tôi có thể đáp ứng nhiều nhu cầu về đào tạo và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực mới cho quý nhà trường và doanh nghiệp.

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường