Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ thuật Cơ khí (Mechanical Engineering) là một ngành Khoa học kỹ thuật, ứng dụng các nguyên lý vật lýkỹ thuật và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, chế tạo và bảo dưỡng các hệ thống cơ khí. Nó là một ngành kỹ thuật liên quan đến việc thiết kế, sản xuất và vận hành máy móc. Nó là một trong những ngành lâu đời nhất, rộng lớn nhất của các ngành Kỹ thuật.

Lĩnh vực kỹ thuật cơ khí đòi hỏi một sự hiểu biết về các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ học, động học, động nhiệt học, khoa học vật liệu, phân tích cấu trúc và điện học. Bên cạnh các nguyên lý cốt lõi này, các kỹ sư cơ khí còn sử dụng các công cụ như CAD (Computer-Aided Design: Thiết kế với trợ giúp của máy tính), và quản lý chu kỳ tuổi thọ sản phẩm để thiết kế và phân tích các nhà máy chế tạo, thiết bị công nghiệp và các hệ thống máy móc, gia nhiệt và làm lạnh, các hệ thống vận tải, phi cơ, tàu bè, Robot, các thiết bị y khoa, vũ khí, và những thứ khác.

Kỹ thuật cơ khí được nổi lên như một lĩnh vực trong suốt Cuộc cách mạng Công nghiệp tại Châu Âu ở thế kỷ 18; tuy nhiên, sự phát triển của nó có thể được truy nguyên vài nghìn năm trên thế giới. Ở thế kỷ 19, những phát triển trong vật lý học đã kéo theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật cơ khí. Lĩnh vực liên tục được tiến triển để kết hợp với những tiến bộ; ngày nay các kỹ sư cơ khí đang theo đuổi những phát triển trong các lĩnh vực như vật liệu tổng hợp, cơ điện tử, và công nghệ nano. Nó cũng phủ lấp với kỹ thuật hàng không, kỹ thuật luyện kim, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật điện, kỹ thuật chế tạo, kỹ thuật hóa chất, kỹ thuật công nghiệp, và các ngành kỹ thuật khác để thay đổi về lượng. Các kỹ sư cơ khí cũng có thể làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh, đặc biệt là với y cơ, cơ điện tử y sinh, công nghệ nano y sinh, và mô hình hóa các hệ thống y sinh.

HOBILAB® là nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp thí nghiệm và thực hành cho các trường có đào tạo các môn học và ngành học liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí.

(Nguồn tham khảo Wikipedia)

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường