Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điện (Electrical Engineering) là một lĩnh vực của kỹ thuật nói chung liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng điện, điện tử và điện từ. Kỹ thuật điện ngày nay được chia thành nhiều lĩnh vực nhỏ hơn bao gồm điện tử, máy tính số, kỹ thuật năng lượng, viễn thông, các hệ thống điều khiển, kỹ thuật tần số vô tuyến, xử lý tín hiệu, đo lường, và vi điện tử. Nhiều trong số các môn học này nhỏ hơn này phủ lấp và cũng phủ lấp các ngành kỹ thuật khác, mở rộng sang vô số chuyên môn như kỹ thuật phần cứng, điện tử công suất, điện từ & sóng điện từ, kỹ thuật vi ba, công nghệ nano, điện hóa, năng lượng tái tạo, cơ điện tử, khoa học vật liệu điện, và nhiều hơn nữa.

Các kỹ sư điện tiêu biểu giữ một cấp bậc trong kỹ thuật điện hoặc kỹ thuật điện tử. Các kỹ sư thực hành có thể có chứng nhận chuyên nghiệp và là thành viên của một tổ chức chuyên nghiệp. Các tổ chức như thế bao gồm Viện Điện-Điện tử IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) và Viện Kỹ thuật và Công nghệ IET (Institution of Engineering and Technology) (thường gọi IEE).

Các kỹ sư điện làm việc trong một phạm vi rất rộng trong công nghiệp và các kỹ năng cũng nhiều như vậy. Các phạm vi này từ lý thuyết mạch cơ bản đến các kỹ năng quản lý được đòi hỏi của một người quản lý dự án. Các công cụ và thiết bị mà một kỹ sư nào đó có thể cần đến thì cũng thay đổi một cách tương tự, phạm vi từ một vôn kế đơn giản đến một máy phân tích cho đến phần mềm thiết kế và chế tạo tinh vi.

HOBILAB® là nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp thí nghiệm và thực hành cho các trường có đào tạo các môn học và ngành học liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật Điện.

(Nguồn tham khảo Wikipedia)

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường