Mô đun Nhiệt

Mô đun Nhiệt của PSIM cho bạn nhanh chóng ước lượng các tính toán suy hao công suất và so sánh nhiều điều kiện và linh kiện - mà không làm chậm tốc độ mô phỏng.

Mô đun Nhiệt cung cấp một cách thức nhanh chóng để ước lượng các suy hao dẫn và chuyển mạch của các linh kiện bán dẫn (Diode, IGBT, và MOSFET). Các suy hao lõi và quấn dây cho các cuộn cảm được thêm vào trong phiên bản 10. Một ưu điểm chính của mô đun Nhiệt là tính toán suy hao được thực hiện theo cách mà nó không làm chậm sự mô phỏng. Các tính toán suy hao phụ thuộc nhiệt và nhiệt độ mối nối hoặc nhiệt độ lõi được sử dụng bởi các mô hình để phản ảnh sự phụ thuộc này.

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường