Mô đun SimCoupler

Mô đun phần mềm SimCoupler của PSIM làm cầu nối PSIM với Matlab/Simulink®nhờ cung cấp một giao tiếp cho sự đồng mô phỏng. Từng phần của hệ thống có thể được thực hiện và được mô phỏng trong PSIM và phần còn lại trong Matlab/Simulink®. Dễ dàng được cài đặt và đòi hỏi ngõ vào người dùng tối thiểu.

Với SimCoupler, không cần chọn giữa các công cụ. Sử dụng cả hai và tăng cường sức mạnh mô phỏng cho sự sáng tạo của bạn.

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường